عوامل مهم كدورت

عوامل مهم كدورت

كدورت چگونه به وجود مى آيد؟


هر كس كه به محبت و دوستى ميان خود و ديگرى اهميت مى دهد، مخصوصا زن و شوهرى كه مى دانند پايه هاى اصلى زندگى مشترك را محبت تشكيل مى دهد، مى يابد براى دوام اين محبت ، امورى را كه موجب كدورت و يا كمرنگ شدن محبت مى دانند بشناسند و از آنها اجتناب كنند. به طور كلى آنچه با روح انسان ناسازگار باشد، روح را مكدر مى كند، اين عوامل اگر تكرار شود و به صورت دائمى درآيد، انسان را از انجام دهنده آن مكدر و نسبت به او بى رغبت مى كند و اگر شديد و عميق باشد تبديل به دشمنى نيز خواهد شد. نكته مهم در اين مساله كه بايد مورد توجه باشد اين است كه عوامل كدورت به صورت تدريجى و آرام آرام همانند موريانه ، ريشه هاى محبت را خشك، و پايه آن را سست مى كنند. نگاه نكنيد كه همسر شما نسبت به فلان مساله بى اهميت است و اعتراضى نمى كند، آرى اعتراض نمى كند اما دلش هم نسبت به شما خالى مى شود و از علاقه وى نيز كاسته مى شود، و مى دانيد كه محبت و علاقه اگر برود، بر گرداندن آن به اين زودى ممكن نخواهد بود.
1- مخالفتهاى پى در پى
صرف نظر از مخالفت هائى كه شرعا و عقلا واجب است و بايد انجام پذيرد اصولا مخالفت پى در پى در سخن ، يا عمل ، زمينه كدورت و جدائى را فراهم مى كند. مخالفت اگر پى در پى باشد، طرفين را در مقابل هم قرار مى دهد و مخالفت هاى پى در پى در امور جزئى ، همچون موريانه اى بى خبر و آرام آرام ، كار را به كدورت مى كشد و ريشه هاى محبت را خشك مى كند و زن و شوهر را بصورت دو رقيب در مى آورد. زن شوهرى كه به زندگى علاقه مند هستند، بايد شهامت تحمل برخى سخنها يا اعمالى را كه مخالف سليقه يا نظر آنهاست داشته باشند و براى سعادت و خوشبختى خود و خانواده از انجام كارهائى كه مخالفت همسر را بر مى انگيزد اجتناب كنند. معمولا به هنگام برخورد آراء، هر كس شخصيت خود را در گرو ثابت كردن سخن خويش مى داند و شكست را هر چند از همسر و يا دوست خود، نشان تحقير مى داند و از آن متنفر است، در اين گونه موارد عاقل باشيد، اگر در زندگى بر همسر خود اين گونه پيروز شويد، تيشه به ریشه خود زده ايد و به اساس ‍ زندگى مشترك كه محبت است لطمه زده ايد . سكوت و عدم مخالفت شما نه تنها نشان شكست و تحقير نيست كه علامت متانت و علاقه شما به زندگى مى باشد و همسر شما هم آن را درك و اين هوش و اخلاق شما را تحسين مى كند.
2- تحقير عامل كدورت
فكر نمى كنم شخصى يافت شود كه از تحقير و اهانت متاءثر نشود، همه مى خواهند در نظر ديگران بزرگ و محترم باشند. آدمى از تحقير متنفر است و طبعا از هر كسى كه او را تحقير كند نيز ناراحت مى شود و احساس كينه مى نمايد، تا چه رسد به كسى كه از او انتظار محبت مى رود. نكته مهم اين است كه بسيارى از همسران جوان ، به طور ناخواسته و به بهانه دوستى و يكرنگى و صميميت و شوخى ، همسر خود را تحقير مى كنند و اين را اظهار محبت تلقى مى كنند؛ اين كار بسيار اشتباه است. همسرانى كه رعايت احترام متقابل را نمى كنند و يكديگر را سبك صدا مى كنند و مخصوصا در مقابل ديگران سبك و داراى شوخيهاى ناهنجار هستند، در حقيقت بذر كدورت را در دل همسر خود مى پاشند. رعايت احترام در عين محبت ، موجب زياد شدن علاقه به يكديگر است . اظهار علاقه با سخنان و رفتار سبك و ناهنجار نتيجه معكوس در بر دارد، آرى درست است كه صميمى شدن مهابت را مى برد، و عروس و داماد هرگز نبايد همانند دو نفر غريبه با هم جملات اديبانه صحبت كنند، اما اين به معناى اهانت و تحقير و تعبيراتى سبك ، مثل تو به جاى شما، و يا امر و نهى هاى سبك نيست. محبت خود را با احترام زياد و اخلاق خوش و گذشت و خدمت نشان دهيد، حفظ شخصيت در مقابل ديگران ، شما را نزد او بالا مى برد و اين احساس كه شما موجب سرفرازى او شده اید بيش از هر چيزى او را به شما علاقه مند مى كند. خلاصه آنكه هرگز انتظار نداشته باشيد حقيقت و شخصيت و كسى را تحقير كنيد و به بازى بگيريد، با اين عمل حال او از شما مكدر نشود.
3- كثافت و زشتى عامل كدورت
روانكاوان معتقدند غريزه زيبائى يكى از چهار غريزه فطرى انسان است و هر انسانى فطرتا زيبائى را دوست دارد و از زشتى و كثافت گريزان است . اگر شما به خود حق مى دهيد تا از بوى گند و كثافات متنفر باشيد، پس بايد به همسر خود حق بدهيد، تا از سر و وضع ناهنجار شما، از بوى بد يا سرو صورت و يا لباس نامرتب بودن اوضاع زشت شما و يا نامرتب بودن اوضاع زندگى ناراحت باشد . اگر صفا مى خواهيد، محبت مى خواهيد بايد به زيبائى و آراستگى و تميزى اهميت دهيد، مرد به تميز كردن لباس و بدن و امور مربوط به خود اهميت دهد، بانوان به سر و وضع خود و خانه و اهميت دهند، تنبلى را كنار گذارند و همواره سعى كنند خانه را همچون گلستانى با صفا و تميز جلوه دهند. خانه اى كه هر گوشه آن اشغال ريخته است ، وضع لباسها و كفشها و اثاث نامنظم است و يا بچه ها ژوليده و كثيف و نامرتب هستند و يا بوى گند از فرش و رختخواب و لباسها بر مى آيد، براى هيچكس خوشايند نيست و نشان از نالايقى همسر مى دهد. تميزى و زيبائى و نظم و ترتیب ، مى تواند عامل خوبى جهت تحكيم در صفا بخشيدن به كانون خانواده باشد و اين مهم براى بانوان خود را مرتب كنيد، مسواك را فراموش نكنيد، هرگز نبايد دهان و دندانهايتان بد جلوه باشد و ما در فصل آينده نسبت به نظافت و پاكيزگی صحبت خواهيم كرد.
4- صفات زشت عامل كدورت است.
راجع به زيبائى و مذمت زشتى و كثيف بودن صحبت شد، اما زيبائى باطن همان اخلاق حميده است ، كه اگر تبديل به صفات رذيله شود عامل مهم كدورت خواهد بود ؛اگر باور داريد كه يك انسان حق دارد با استشمام بوى گند و لجن صورت ترش كند و بينى خود را بگيرد، باور كنيد كه همسر شما حق دارد كه اگر گند و بوى برخواسته از بد دهنى شما موجب اذيت او شد رخ كند و مشمئز شود، كج خلقى ، حسد، تنبلى ، كينه توزى ، بد دهنى و درشت گوئى ، بى حيائى ، زشتيهایی هستند كه صاحبان آنها هرگز نبايد توقع محبت از ديگران را داشته باشند. وقتى كسى با ديدن اين صفات آگاه شود كه همسرش شخص پستى است و از اخلاق انسانى بى بهره است و صفات حيوانى بر او غلبه دارد، حق دارد كه احساس ناكامى و حقارت كند و بر حكم فطرت خويش كه طلب كمال و خير است از پليدى و زشتى بيزار باشد. آيا اگر همسر شما زياده و پر توقع و ناشكر باشد شما ناراحت نمى شويد؟آيا اگر در مقابل زحمات طاقت فرساى شما نه تنها ارج ننهد بلكه توقع هم بكند شما از او مكدر نمى شويد؟زيركى و چالاكى مطلوب انسان است ، آن بانويى كه تنبلى پيشه مى كند و از محبت همسر خويش سوء استفاده مى كند و از كارهاى روزمره زندگى در خانه شانه خالى مى كند، تيشه به ريشه خويش مى زند. براى موفقيت در زندگى تنها رفاه مادى كفايت نميكند ، مال و جمال و مقام ، براى صفا بخشيدن به زندگى كافى نیست ! همسر شما مى خواهد كه با انسان زندگى كند، مبادا كه با انجام كارهاى ضد اخلاقى در جامعه ، مثل بى رحمى ، بى انصافى ، بخل و حسد و ظلم و ستم و بد دهنى و مانند اينها، خود را نزد همسر خويش جانورى انسان نما معرفى كنيد! اجتماع دو انسان با صفات انسانى كمال مى يابد، انسان هميشه ارزشهاى اخلاقى را ستايش مى كند، هر چند از آن بهره زيادى نداشته باشد. پس سعى كنيد، باطن خود را مثل ظاهر خويش از صفات رذيله دور كنيد تا در نظر همسر خود زيبا و دوست داشتنى جلوه كنيد.
تن آدمى شريف است به جان آدميت***نه همين لباس زيباست نشان آدميت
خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت**حيوان خبر ندارند ز جهان آدميت**
به حقيقت آدمى باش وگرنه مرغ باشد**كه همان سخن بگويد به زبان آدميت
سفارشات پيامبر(ص ) به سلمان
سلمان فارسى گويد: دوستم پيامبر(ص ) به من سفارش چند كار را نمود كه من در هيچ حالى آنها را رها نمى كنيم:
1- سفارش نمود كه به افراد پائين تر از خود (در امور دنيوى ) نگاه كنم و به بالا دست خود نگاه نكنم (زيرا نگاه به افراد مالى موجب رضاى به دارائى خويش و خشنودى از خدا و تشكر از روى مى گردد و بر عكس نگاه به بالاتر از خود موجب احساس كمبود و ناراحتى ، و حسادت و ناخشنودى و ايجاد حقارت و كينه و انواع گناهان مخصوصا ناشكرى از خدا خواهد بود)
2- مرا سفارش كرد كه فقرا را دوست داشته باشم و به آنها نزديك شوم (اطراف ثروتمندان نباشم تا ثروتشان معيار و ارزش گردد، بلكه فقر را پر و بال باشم )
3- مرا سفارش كرد كه حق بگويم گرچه تلخ باشد
4- و اينكه به فاميلم رسيدگى كنم گرچه او به من پشت كرده باشد
5- و اينكه از مردم هيچ درخواستى نكنم
6- و اينكه زياد بگويم لا حول و لا قوة الا بالله كه گنجى است از گنج هاى بهشت .
................................................


پی نوشت :
1) اخلاق در خانواده و تربيت فرزند، سيد محمد نجفى يزدى

 عوامل مهم کدورت

ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 13 آبان ماه، 1395 توسط payegahir

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما : 
ایمیل شما : 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]