صفحه 1 از 1

ماه سامر

پستارسال شده در: سه شنبه, 5 دي ماه , 1396 22:59:19
توسط smyv
به مناسبت میلاد امام حسن عسگری علیه السلام

ای که خورشید فلک محو لقای تو بُوَد       ماه را روشنی از نور و ضیای تو بُوَد
معدن جود و سخایی تو که از فرط کرم     دو جهان، ریزه خور خوان عطای تو بُوَد
نسبت قامتِ سرو تو، به طوبی ندهم       زان که طوبی، خجل از قدّ رسای تو بُوَد
در جوار تو، ز حق خواهش جنّت نکنم       جنّت ما، به خدا، صحن و سرای تو بُوَد
تو ظهور پسر خویش طلب کن ز خدا        چون که مقبول خداوند، دعای تو بُوَد