صفحه 1 از 1

سه دلیل داشتن آرامش

پستارسال شده در: شنبه, 25 خرداد ماه , 1398 11:04:14
توسط smyv
آرامش نتیجه سه عبارت است:
1- تجربه دیروز
2-استفاده امروز
3-امید به فردا .....

ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می کنیم:
1- حسرت دیروز
2- اتلاف امروز

3-ترس از فردا....
در حالی که آفریدگار مهربان ...
1- گذشته را عفو ...
2- امروز را مدد....
3- و فردا را کفایت می کند.