تاریخ : شنبه، 29 آبان ماه، 1395
موضوع : عمومی,مناسبتها,دینی و اسلامی

اربعین است دوباره بخوان به نام حسین (ع)

تاریخ دوباره تحریر شد در چهل روز به آزاد ترین شرحی که بایدتاریخ دوباره تحریر شد در چهل روز به آزاد ترین شرحی که باید. خورشید عاشورا که به خون نشست، آفتاب ، به حسینی ترین قرائت از لبان مطهر حضرت سجاد (ع) و زینب و ام کلثوم (س) تراوید. حتی رقیه، به شرح توامان علی اصغر و عبدا... بن حسن (ع) پرداخت تا اگر عاشورا ،سربازان کوچک خود را حجت بزرگ حقیقت کرد کاروان آزادگی هم حجتی بلند و برهانی قاطع داشته باشد که بی شمشیر بر سپاه ظلمت بتازد و با اشک های خویش، این بین المللی ترین زبان از حقیقت عاشورا بگوید. از حقیقتی که بر نیزه شد اما از همان بالای نیزه کوچه ها را، دروازه ها را به سوی فردا گشود. روشنای امروز که جان ها را سرشار می کند، شرح همان نور است که از کربلا تا شام و دوباره تا کربلا ادامه یافت تا بیاموزیم همه راه ها به کربلا ختم می شود تا انسان به معرفت برسد و باز همه راه ها از کربلا آغاز می شود تا جهان را به معرفت بر انگیزد و در رستاخیز حقیقت، آدمیان را به شأن خلیفة اللهی برساند.باری، اربعین ترجمه عاشوراست. هر نفس که فرو می رود به یاد امام حسین (ع) ممد حیات عاشقانه است و چون برمی آید مفرح ذات عارفانه است و بر این، شکری بزرگ لازم است که گاه در راهپیمایی اربعینی به سوی کربلا تجلی می یابد و گاه در نفس هایی که از راه دور به معرفت کشیده می شود در شکوه واژه های یالیتنا کنا معک. کلماتی که هم برای عاشورا حقیقت شد و هم در اربعین ،شرح حق می شود و آدمیان را به راه حق می برد. راهی که امروز از دل وسوسه های مردافکن می گذرد که لشکریان امروزین یزیدند اما ما راه را باز می کنیم مثل حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه که از میان حصار یزیدیان کوفه به سوی نور دالان زدند. ما راه را باز می کنیم و به کربلای حقیقت می رویم ولبیک یا حسین (ع) را چنان برمی کشیم که زلزله در ارکان ستم جهان معاصر افتد. در جهانی که داعش به مرگ می تازد،  ما اما شارحان زندگی هستیم. فاتحان فرداهای تاریخ. ما اهل اربعینیم، ما پا در بزرگترین راهپیمایی جهان گذاشته ایم تا به فریاد اعلام کنیم که  اصحاب عاشورا همیشه در جوشش  و خروش هستند.


اربعین اربعین 95 راهپیمایی اربعین اربعین حسینی همایش میلیونی اربعین 30 میلیونی یا حسین(ع) پیام اربعین

منبع این مقاله : :پایگاه فرهنگی
آدرس این مطلب : http://payegahir.ir/1722//مذهبی/اربعین-است-دوباره-بخوان-به-نام-حسین-(ع)/