تاریخ : جمعه، 2 تير ماه، 1396
موضوع : علمی,آموزشی،تربیتی

نحوه برخورد با پرخاشگری کودکان

در برابر عصبانیت کودک، پرخاشگری و رفتار نادرست نداشته باشید.
 تا زمانی که کودک عصبانی است به هیچ وجه با او بحث و جدل نکنید.
 کودک را به شرکت در کارهای گروهی و جمعی تشویق نمایید.
 کودک را از محیط‌هایی که پرخاشگری را تقویت می‌کند (مثل بازی‌های رقابتی خشن یا شرایط درگیری با دیگران) دور سازید.
 شرایط مساعد برای تخلیه‌ هیجانات و عواطف کودک را به صورت‌های مختلف فراهم کنید.
 والدین، بزرگترین الگوهای رفتاری هستند. پس سعی کنید تا حد ممکن به بهترین نحو رفتار کنید.
 اعتقادات مذهبی کودک خود را تقویت کنید و بر رعایت ارزش‌های اخلاقی تأکید نمایید.
رفتارهای جانشین را به کودکان بیاموزید، کلمات کلیدی «نوبت را رعایت کن»، «با هم بازی کنید»، «آرام باشید» و ...مفید است.


پرخاش کودکان

منبع این مقاله : :پایگاه فرهنگی
آدرس این مطلب : http://payegahir.ir/1925//آموزشی،تربیتی/نحوه-برخورد-با-پرخاشگری-کودکان/