تاریخ : سه شنبه، 24 بهمن ماه، 1396
موضوع : عمومی,وردنجان

راهپیمایی 22 بهمن ماه وردنجان

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن ماه شهر وردنجان سال 139622بهمن وردنجان 96

 

22بهمن وردنجان96

 

22بهمن وردنجان96

 

22بهمن وردنجان96

 

22 بهمن وردنجان96

 

22 بهمن وردنجان96


راهپیمایی وردنجان 22 بهمن 96

منبع این مقاله : :پایگاه فرهنگی وردنجان
آدرس این مطلب : http://payegahir.ir/2005//شهر وردنجان/راهپیمایی-22-بهمن-ماه-وردنجان/