نماز در حال بارش باران

به دلیل نبود فضای کافی در نماز خانه،و نبودن فرصت، لازم شد در حین بارش باران نماز خوانده شود.

تاريخ ثبت: دوشنبه، 11 خرداد ماه، 1394

بازديد: 58