نرم افزار نور الفقاهه نمایش بزرگتر

نرم افزار نور الفقاهه

محصول جدید

نمایش متن کامل ۶ عنوان کتاب فقهی و اصولی در 33 مجلد

جزییات بیشتر

10 قلم

20,000 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

* نمایش متن کامل ۶ عنوان کتاب فقهی و اصولی در 33 مجلد

* متن کامل ۶ عنوان فرهنگ اصطلاحات فقه و اصول در 8 مجلد
* ارجاع اصطلاحات هم ارز در نظام مترادفات
* تفکیک اصطلاحات چند معنایی در نظام مشترکات
* ارائه فهرست مفاهیم وابسته در نظام مرتبطات
* امکانات متنوع پژوهشی ، یادداشت برداری ، ذخیره سازی ، ویرایش و چاپ متن
* توضیح 10008 واژه و اصطلاح فقهی و اصولی بر اساس ۶ ماخذ معتبر 
* ارائه بیش از 22000 کلید واژه ،84000 نمایه ترکیبی و 86000 نشانی افزون بر86000 موضوع بر گرفته از کتب فقهی و اصولی