بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.

بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.

عمده‌ی مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و باتدبیرتر و بهنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت...

آهنگ زکودکی خادم این تبار محترمم

ز کودکی خادم این تبار محترمم

در مورخه : چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1396 موضوع : فیلم و صدا

هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست،

مسیرم از حلب است قدس را هدف دارم ادامه مقاله