توصیه‌ام این است که به اروپایی‌ها هم اعتماد نکنید

توصیه‌ام این است که به اروپایی‌ها هم اعتماد نکنید

در مورد آمریکا مکرّر گفتم که من اعتمادی به اینها ندارم. به اینها اعتماد نکنید؛ از اوّل بایستی این غیر قابل اعتماد بودن را تشخیص میدادند و حرکت میکردند. امروز هم دارم راجع به اروپا میگویم «غیر قابل اعتمادند»؛

اجلاس سراسری نماز

پیام رهبر معظم انقلاب به بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز

در مورخه : پنجشنبه، 18 آذر ماه، 1395 موضوع : عمومی,مناسبتها

لازم است که همه همّت گماریم تا نماز را در جایگاه شایسته‌ی خود، بشناسیم و بشناسانیم و عمل شخصی خود را نیز به تناسب آن تعالی بخشیم. ادامه مقاله

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

در مورخه : پنجشنبه، 15 آذر ماه، 1397 موضوع : عمومی,گوناگون

نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صلاح و سداد در زبان و عمل میکشاند و اعتلاء میبخشد. ادامه مقاله
کاربری