برای اصلاح امور ، چشم به خارج از کشور نداشته باشید

برای اصلاح امور ، چشم به خارج از کشور نداشته باشید

هیچ ایرانی غیرتمند و با‌شعوری نمیرود راجع ‌به نقاط قوّت خودش با طرف مقابل معامله کند...

استعفای وزراء

دولت به دنبال فرار از پاسخگویی

در مورخه : سه شنبه، 4 آبان ماه، 1395 موضوع : عمومی,سیاسی

واکنش نمایندگان مجلس:دولت با ترمیم کابینه به دنبال برون‌رفت از اشکالات این سه حوزه و فرار از پاسخگویی به ناکامی‌ها است. ادامه مقاله

کاربری