*** کانال اطلاع رسانی پایگاه فرهنگی وردنجان ***
عملِ درست ما تأثیرش را میبخشد؛ ترک گناه، ترک دنیاپرستی، ترک اشرافی‌گری

عملِ درست ما تأثیرش را میبخشد؛ ترک گناه، ترک دنیاپرستی، ترک اشرافی‌گری

مسئولین دولتی، قوّه‌ی مجریّه، قوّه‌ی قضائیّه، قوّه‌ی مقنّنه- هم علما، وظیفه‌شان این است که تربیت ایمانی کنند این ملّت را؛ تربیت تقوائی کنند

حضرت زینب کبری

عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلَّمَةٍ

در مورخه : سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1396 موضوع : قرآن و عترت,احادیث و روایات

 و تو به بحمد الله دانشمند استاد ندیده ای و دارای فهم و معرفت بالائی هستی ادامه مقاله
کاربری