برای اصلاح امور ، چشم به خارج از کشور نداشته باشید

برای اصلاح امور ، چشم به خارج از کشور نداشته باشید

هیچ ایرانی غیرتمند و با‌شعوری نمیرود راجع ‌به نقاط قوّت خودش با طرف مقابل معامله کند...

خانواده شهداء مدافع حرم

قدر خانواده‌های شهدا را باید بدانیم+نماهنگ

در مورخه : چهارشنبه، 31 خرداد ماه، 1396 موضوع : فیلم و صدا

هرکسی که سعی کند که یاد شهدا به فراموشی سپرده بشود، به این کشور خیانت کرده ادامه مقاله
کاربری