مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صلاح و سداد در زبان و عمل میکشاند و اعتلاء میبخشد.

دعوا

دعوای کودکان

در مورخه : جمعه، 29 خرداد ماه، 1394 موضوع : علمی,آموزشی،تربیتی

از بگو مگو هاي ميان کودکان نگران نشويد. آن ها با تجربه کردن اين مشاجرات در مي يابند که چگونه بايد با هم ارتباط برقرار کنند. اين تجربه، درس هايي گرانبها در مورد اعتماد و دوستي به آن ها خواهد آموخت. ادامه مقاله

همسرت را ببخش

در مورخه : جمعه، 2 تير ماه، 1396 موضوع : علمی,آموزشی،تربیتی

بعد از یک مشاجره سخت، اینگونه همسرتان را ببخشید ادامه مقاله
کاربری