برای اصلاح امور ، چشم به خارج از کشور نداشته باشید

برای اصلاح امور ، چشم به خارج از کشور نداشته باشید

هیچ ایرانی غیرتمند و با‌شعوری نمیرود راجع ‌به نقاط قوّت خودش با طرف مقابل معامله کند...

سرزنش همسر

سرزنش کردن، دشمن زندگی مشترک

در مورخه : پنجشنبه، 19 ارديبهشت ماه، 1398 موضوع : علمی,آموزشی،تربیتی

سرزنش کردن، قاتل زندگی مشترک و آرام شماست اگر نتوانید سرزنش کردن را کنترل کنید و بی اختیار، سرزنش کردن همسرتان را ادامه دهید، باعث خراب شدن زندگی تان می شود. ادامه مقاله
کاربری