برای اصلاح امور ، چشم به خارج از کشور نداشته باشید

برای اصلاح امور ، چشم به خارج از کشور نداشته باشید

هیچ ایرانی غیرتمند و با‌شعوری نمیرود راجع ‌به نقاط قوّت خودش با طرف مقابل معامله کند...

عوامل چاقی

عوامل رفتاري چاقي

در مورخه : شنبه، 18 اسفند ماه، 1397 موضوع : علمی,آموزشی،تربیتی

چاقها موقعيت خاصي براي خوردن نمي‌شناسند؛ هميشه و هر جا که باشند، تمايل به خوردن را از دست نمي‌دهند. برعکس، لاغرها ادامه مقاله

کاربری