برای اصلاح امور ، چشم به خارج از کشور نداشته باشید

برای اصلاح امور ، چشم به خارج از کشور نداشته باشید

هیچ ایرانی غیرتمند و با‌شعوری نمیرود راجع ‌به نقاط قوّت خودش با طرف مقابل معامله کند...

فراموشی خدا

خدا فراموشی موجب خود فراموشی است

در مورخه : سه شنبه، 29 دي ماه، 1394 موضوع :


و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم اولئک هم الفاسقون ؛ مانند آنانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او [نیز] آنان را دچار خود فراموشی کرد ، آنهاهمان فاسقانند. ادامه مقاله

آیا خدا ما را فراموش کرده؟

در مورخه : سه شنبه، 20 تير ماه، 1396 موضوع : عمومی,گوناگون

در کشاکش زندگی گاه مواقعی پیش می آید که ممکن است احساس کنیم، خدا به ما کاری ندارد یا گویا ما را فراموش کرده است. ادامه مقاله
کاربری