حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است

حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است

مردم همین ها هستند. آنها را اشتباه نگیرید. مردم را بشناسید و خالصانه و برای رضای خدا، برای مردم کار کنید...

مجموعه آثار استاد شهید مطهری

مجموعه آثار استاد شهید مطهری

در مورخه : شنبه، 20 آذر ماه، 1395 موضوع : فروشگاه پایگاه فرهنگی

 آثار شهید مرتضی مطهری (رحمه الله) در 29 جلد ادامه مقاله
کاربری