بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.

بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.

عمده‌ی مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و باتدبیرتر و بهنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت...

مجموعه آثار استاد شهید مطهری

مجموعه آثار استاد شهید مطهری

در مورخه : شنبه، 20 آذر ماه، 1395 موضوع : فروشگاه پایگاه فرهنگی

 آثار شهید مرتضی مطهری (رحمه الله) در 29 جلد ادامه مقاله