توصیه‌ام این است که به اروپایی‌ها هم اعتماد نکنید

توصیه‌ام این است که به اروپایی‌ها هم اعتماد نکنید

در مورد آمریکا مکرّر گفتم که من اعتمادی به اینها ندارم. به اینها اعتماد نکنید؛ از اوّل بایستی این غیر قابل اعتماد بودن را تشخیص میدادند و حرکت میکردند. امروز هم دارم راجع به اروپا میگویم «غیر قابل اعتمادند»؛

مجموعه آثار استاد شهید مطهری

مجموعه آثار استاد شهید مطهری

در مورخه : شنبه، 20 آذر ماه، 1395 موضوع : فروشگاه پایگاه فرهنگی

 آثار شهید مرتضی مطهری (رحمه الله) در 29 جلد ادامه مقاله
کاربری