بزرگ‌ترین خیانت در حقّ ملّت

بزرگ‌ترین خیانت در حقّ ملّت

اینکه ما بر طبق میل دشمن ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، بزرگ‌ترین خیانت در حقّ ملّت است

مجموعه آثار استاد شهید مطهری

مجموعه آثار استاد شهید مطهری

در مورخه : شنبه، 20 آذر ماه، 1395 موضوع : فروشگاه پایگاه فرهنگی

 آثار شهید مرتضی مطهری (رحمه الله) در 29 جلد ادامه مقاله
کاربری