مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صلاح و سداد در زبان و عمل میکشاند و اعتلاء میبخشد.

مشکلات اقتصادی

سقط جنین از خوف فقر

در مورخه : چهارشنبه، 27 خرداد ماه، 1394 موضوع : قرآن و عترت,احکام شرعی

سوال: آيا ضرورت‌هاى اجتماعى ـ اقتصادى ، مجوّز سقط جنين قبل از دميده شدن روح مى‌تواند باشد يا نه؟   ادامه مقاله
کاربری