حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است

حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است

مردم همین ها هستند. آنها را اشتباه نگیرید. مردم را بشناسید و خالصانه و برای رضای خدا، برای مردم کار کنید...

نرم افزار نور الفقاهه

نرم افزار نور الفقاهه

در مورخه : شنبه، 20 آذر ماه، 1395 موضوع : فروشگاه پایگاه فرهنگی

نمایش متن کامل ۶ عنوان کتاب فقهی و اصولی در 33 مجلد ادامه مقاله
کاربری