مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صلاح و سداد در زبان و عمل میکشاند و اعتلاء میبخشد.

نماز جمعه وردنجان

اولین سالروز برگزاری نماز جمعه وردنجان

در مورخه : جمعه، 14 آبان ماه، 1395 موضوع : عمومی,وردنجان,دیدگاه

تحقق خواست چندین ساله مردم شهر وردنجان در تاریخ 16 آبانماه سال 1394 یکی از روزهای بیادماندنی در تاریخ افتخارات این شهر می باشد. ادامه مقاله
کاربری