مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صلاح و سداد در زبان و عمل میکشاند و اعتلاء میبخشد.

نگاه نامحرم

نگاه به موی کلاه گیس

در مورخه : دوشنبه، 12 بهمن ماه، 1394 موضوع : قرآن و عترت,احکام شرعی

 اگر زنى كلاه‌ گيس گذاشته باشد و مرد به موى مصنوعى او نگاه كند، چه حكمى دارد؟   ادامه مقاله
کاربری