*** کانال اطلاع رسانی پایگاه فرهنگی وردنجان ***
عملِ درست ما تأثیرش را میبخشد؛ ترک گناه، ترک دنیاپرستی، ترک اشرافی‌گری

عملِ درست ما تأثیرش را میبخشد؛ ترک گناه، ترک دنیاپرستی، ترک اشرافی‌گری

مسئولین دولتی، قوّه‌ی مجریّه، قوّه‌ی قضائیّه، قوّه‌ی مقنّنه- هم علما، وظیفه‌شان این است که تربیت ایمانی کنند این ملّت را؛ تربیت تقوائی کنند

پرخاش کودکان

نحوه برخورد با پرخاشگری کودکان

در مورخه : جمعه، 2 تير ماه، 1396 موضوع : علمی,آموزشی،تربیتی

در برابر عصبانیت کودک، پرخاشگری و رفتار نادرست نداشته باشید. ادامه مقاله
کاربری